TYTUŁ PROJEKTU:

Dotacja na kapitał obrotowy dla "NAWI TRANS Sp. z o.o."

CEl PROJEKTU:

Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY:

Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona została dotacja tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM:

183 491,31 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden zł 31 gr)

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

183 491,31 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden zł 31 gr) – Sfinalizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Copyright © 2014 NAWI-TRANS / All rights reserved.